Paunawa

ANNOUNCEMENT

The Embassy of the Philippines in Tokyo will be closed to the public from Tuesday, 23 December 2014 up to Sunday, 04 January 2015 in celebration of the Philippines and Japanese holidays.

The Embassy will resume services on Monday, 05 January 2015.

Thank you.


Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay magsasara simula Martes, ika-23 ng Disyembre 2014 hanggang Linggo, ika-04 ng Enero 2015, mga pista opisyal ng Pilipinas at Japan.

Magbubukas pong muli ang Pasuguan simula Lunes, ika-05 ng Enero 2015.

Maraming salamat po.

Tokyo, 22 December 2014

Tagged as: