Philippine Embassy - Tokyo, Japan > IMPORTANT ANNOUNCEMENT: No Work On 26 December 2017 and 02 January 2018

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: No Work On 26 December 2017 and 02 January 2018

MAHALAGANG PAUNAWA
WALANG PASOK SA IKA-26 NG DISYEMBRE AT IKA-2 NG ENERO 2018

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay WALANG PASOK sa ika-26 ng Disyembre 2017 (Martes) at sa ika-2 ng Enero 2018 (Martes) ayon sa Memorandum Circular No. 37 mula sa Tangapan ng Pangulo ng Pilipinas na pinetsahan noong 13 ng Disyembre 2017 at tinanggap ng Pasuguan ng Pilipinas noong 22 ng Disyembre 2017.

Maraming salamat po.


IMPORTANT ANNOUNCEMENT
NO WORK ON 26 DECEMBER 2017 and 2 JANUARY 2018

The Philippine Embassy in Tokyo will be CLOSED on 26 December 2017 (Tuesday) and 2 January 2017 (Tuesday) in compliance with Memorandum Circular No. 37 dated 13 December 2017 from the Office of the President and as received by the Philippine Embassy in Tokyo on 22 December 2017 .

Thank you.

seal-tpe-300x300