Philippine Embassy - Tokyo, Japan > Paunawa: Walang Pasok sa Ika-18 ng Hulyo 2016

Paunawa: Walang Pasok sa Ika-18 ng Hulyo 2016

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay walang pasok sa ika-18 ng Hulyo 2016 (Lunes), pista opisyal ng Japan.

Maraming salamat po.


The Philippine Embassy in Tokyo will be closed on 18 July 2016 (Monday), Marine Day.

Thank you.

Tagged as: