Paunawa

The Philippine Embassy in Tokyo will be closed on Monday, 12 January 2015 in observance of Coming of Age Day.

The Embassy will open on 13 January 2015.

Thank you.


Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay magsasara sa Lunes, ika-12 ng Enero 2015, pista opisyal ng Japan.

Magbubukas pong muli ang Pasuguan sa ika-13 ng Enero 2015.

Maraming salamat po.