Philippine Embassy - Tokyo, Japan > PAALALA: Ang Pasaporte ay hindi ginagamit na collateral para sa mga utang

PAALALA: Ang Pasaporte ay hindi ginagamit na collateral para sa mga utang